APLIKACJA INTERNETOWA
remote-wake-on-lan
remote-wake-on-lan
remote-wake-on-lan
REMOTE WAKE ON LAN
Aplikacja internetowa stworzona na potrzeby własne w PHP. Bardzo zależało mi na możliwości zdalnego uruchamiania komputera ze stanu S5, aby uzyskać dostęp do pulpitu zdalnego. Wszystko po to, żeby w razie potrzeby nie musieć pamiętać o uruchamianiu komputera przed wyjściem z domu oraz aby nie musiał on pozostawać włączony przez cały czas. Moim pomysłem było wykorzystanie funkcji "Wake on LAN", którą posiada większość nowych komputerów. Problematyczne było to, że funkcja ta działa tylko w obrębie sieci lokalnej. Istnieje wiele aplikacji internetowych, które po przekierowaniu odpowiednich portów na routerze ze stałym adresem IP lub usługą DDNS pozwalają na wybudzenie komputera, ale nie byłem pewien bezpieczeństwa tych rozwiązań. Moje rozwiązanie jest bardzo podobne. Stworzyłem aplikację, która działa jako lokalna strona WWW, do której można uzyskać dostęp z sieci zewnętrznej. Niestety takie podejście wymaga posiadania własnego serwera w domu. Zabezpieczeniem jest formularz, w którym trzeba podać adres MAC komputera oraz otwarty na nim port. Po podaniu tych informacji, aplikacja wysyła tzw. magiczne pakiety, które uruchamiają wskazany komputer. W skrócie wygląda to tak, że nieuprawniona osoba najpierw musi znać adres do aplikacji, następnie musi znać adres MAC konkretnego urządzenia oraz konkretny port.

Druga wersja aplikacji podnosi poziom bezpieczeństwa - oprócz adresu MAC i portu, wymagany jest także konkretny adres IP.

Aplikacja nie jest dostępna do bezpośredniego pobrania. Jeśli ktoś jest nią zainteresowany, proszę o kontakt.


APLIKACJA INTERNETOWA
remote-wake-on-lan
remote-wake-on-lan
remote-wake-on-lan
REMOTE WAKE ON LAN
Aplikacja internetowa stworzona na potrzeby własne w PHP. Bardzo zależało mi na możliwości zdalnego uruchamiania komputera ze stanu S5, aby uzyskać dostęp do pulpitu zdalnego. Wszystko po to, żeby w razie potrzeby nie musieć pamiętać o uruchamianiu komputera przed wyjściem z domu oraz aby nie musiał on pozostawać włączony przez cały czas. Moim pomysłem było wykorzystanie funkcji "Wake on LAN", którą posiada większość nowych komputerów. Problematyczne było to, że funkcja ta działa tylko w obrębie sieci lokalnej. Istnieje wiele aplikacji internetowych, które po przekierowaniu odpowiednich portów na routerze ze stałym adresem IP lub usługą DDNS pozwalają na wybudzenie komputera, ale nie byłem pewien bezpieczeństwa tych rozwiązań. Moje rozwiązanie jest bardzo podobne. Stworzyłem aplikację, która działa jako lokalna strona WWW, do której można uzyskać dostęp z sieci zewnętrznej. Niestety takie podejście wymaga posiadania własnego serwera w domu. Zabezpieczeniem jest formularz, w którym trzeba podać adres MAC komputera oraz otwarty na nim port. Po podaniu tych informacji, aplikacja wysyła tzw. magiczne pakiety, które uruchamiają wskazany komputer. W skrócie wygląda to tak, że nieuprawniona osoba najpierw musi znać adres do aplikacji, następnie musi znać adres MAC konkretnego urządzenia oraz konkretny port.

Druga wersja aplikacji podnosi poziom bezpieczeństwa - oprócz adresu MAC i portu, wymagany jest także konkretny adres IP.

Aplikacja nie jest dostępna do bezpośredniego pobrania. Jeśli ktoś jest nią zainteresowany, proszę o kontakt.